Kurs og kompetanse

Informasjon om våre kurs

Kurs tilbud fra Premiere Produkter

Velkommen til Premiere Produkter

En presentasjon av firmaet.							        Ca 15 min
                             
PH skalaen  En kort info.							        Ca 10 min
Presentasjon av kjemikaliene våre	Spesifisere de produktene som kunden skal bruke.            
Presentasjon av rekvisita		Filler, moppesystemer,matter osv
Presentasjon rengjørings traller	Ulike størrelser og ekstra utstyr.			Ca 20 min.
Presentasjon av hygiene artikler	Dispenser og papir valg			        Ca 20 min
Presentasjon av maskiner		Demonstrasjon				        Ca 60 min
Presentasjon av personlig verneutstyr	HMS i renholdssektor				    Ca 30 min

Grunnopplæring 1,5-3 timer

Hva/Hvorfor vi har renhold            Inne miljø, hygiene, trivsel
Bruk av kjemi                                 Velge rett og dosere rett,tenke miljø
Gulvbehandling/pleie                     Grunnleggende opplæring for riktig behandling av forskjellige gulvtyper.
Innføring i arbeidsplaner               Kunne lese, forstå og følge
Mikro                                             Innføring i bruk av mikro
Ergonomi                                      Tilpasse utstyr til jobben og brukeren, riktig teknikk.
Datablad                                        Innføring i å forstå og bruke datablad.
Verneutstyr                                   Forstå viktigheten for riktig bruk av verneutstyr.
En presentasjon av firmaet.							        Ca 15 min
                             
PH skalaen  En kort info.							        Ca 10 min
Presentasjon av kjemikaliene våre	Spesifisere de produktene som kunden skal bruke.            
Presentasjon av rekvisita		Filler, moppesystemer,matter osv
Presentasjon rengjørings traller	Ulike størrelser og ekstra utstyr.			Ca 20 min.
Presentasjon av hygiene artikler	Dispenser og papir valg			        Ca 20 min
Presentasjon av maskiner		Demonstrasjon				        Ca 60 min
Presentasjon av personlig verneutstyr	HMS i renholdssektor				    Ca 30 min

Maskin opplæring                                            Valg av maskin                                              Hva er på markedet og kartlegge behov
                                                                       Opplæring i bruk av maskiner                       Praktisk opplæring
                                                                       Valg av pad/utstyr                                         Pads, bonnetmopp, føringsskiver osv.
                                                                       Valg av kjemi                                                Lavtskummende, skumdempende, oppskuringsmidler, etc.
                                                                                                                                            
 
 
Oppfriskingskurs     ��                                       Kurs deltager ønsker repetisjon eller oppklaring/opplæring i et tema eks. gulv pleie,  
                                                            ��          oppskuring, teppe rens.                                                                                                                                                  .
                                                                       Dette skal være et introduksjon og oppklarings kurs.
                                                                       Informasjon av nye produkter.
                                                                      
 
 
Grunnleggende inventar renhold                    Holdninger til renhold                                   Status på renhold og utvikling.
                                                                       Daglig renhold                                               Valg av metoder og bevisst valg
                                                                                                            ��                                av rutiner.
          ��                                                            Periodisk renhold                                          Rutine bevisstgjøring.
                                                                       Hovedrenhold                                               Valg av utstyr og hjelpemidler.
           
 
Gulvbehandling    1-2 timer                             Material kunnskap                                         Harde og myke gulv, Vinyl, Linoleum,
Hva er hva?                                                                                                                        tepper, tregulv, stengulv, osv 
                                                                       Sliping/krystallisering                                      Behandling av marmor/trerrasso.
                                                                       Renholds metoder                                         Våt vask, fukt eller tørt eller maskin
                                                                       Vedlikehold        ��                                          Polere, flekkfjerning              
                                                                       Oppskuring
                                                                       Polisbehandling
 
 
Hygiene kurs                                                   Metode valg                                                  eks. Mikro, tørt          
                                                                       Valg av utstyr                                                eks. hansker, filler ,mopper
                                                                       Kjemi valg
                                                                       Renholds frekvenser
                                                                       Desinfisering                                                 Bio nedbrytbare midler            
                                                                       Lover og retnings linjer
 
 
                                                                       HMS                                                              Merking. Lover og forskrifter om
                                                                                                                                             merking av kjemikalier     
                          ������                                            Data Blad                                                      Lese og forstå et data blad
                                                                       Verne Utstyr                                                  Masker, Hansker, osv.
                                                                       Ergonomi
 
 
Videregående kurser                                       Hvordan lage renholds planer.                      Arbeids beskrivelse               
                                                                       Kalkulasjon
                                                                       Se på forsjellige renholds programmer
                                                                       og utveksle erfaringer
 
 
Spesialtilpassede kurs                                  Vi tilbyr kurs som er spesielt tilpasset deres behov og forkunnskaper. Varighet vil variere etter deres ønsker og behov.           Kontaktinformasjon:

Tlf: 51 85 83 00
Mail: [email protected]